04- Bosschenhoofd (2), Noord Brabant, 26-06-2007

Namens de eigenaar van het veld:
Het is NIET toegestaan het veld te betreden!

Verslag van peter Vanlaerhoven

Vanmiddag (26-06-07 14:15 uur) werd ik gebeld door Robbert van den Broeke met de mededeling dat er weer heel wat gebeurt was gisteravond. Geïnteresseerd naar zijn verhaal, verteld hij me dat ie gisteravond (25-06-07) voor 23:00 uur met enkele kennissen in de cirkel, welke een paar dagen tevoren verscheen, was. Enkele ogenblikken later kwam ie nog even terug met een kennis en er bleek zich een 4de kleinere cirkel toegevoegd te hebben bij de laatst gemelde formatie die er een paar minuten daarvoor nog niet lag. Even later horen ze achter hun een knetterend geluid. Robbert zegt dat er een elektro-magnetisch veld over kwam, waarna er zich een nieuwe formatie heeft gevormd. Verheugd verteld Robbert dat ie blij is dat dit heeft mogen gebeuren met een getuige erbij.

Na dit aangehoord te hebben, toog ik wederom naar Bosschenhoofd om mijn nieuwsgierigheid wellicht te bevredigen. Inderdaad zag ik de 4de kleine cirkel ten noorde van de besproken formatie liggen. Na even gezocht te hebben vond ik t.o.v. deze cirkel richting west-noord-west de nieuwe formatie. Het betreft een grote cirkel van 9 meter doorsnee en 3 kleinere cirkels in een rij aangesloten op deze cirkel aan de noord-west kant. Het gewas ligt linksom (tegen de klok in) en er waren, na het doorlopen van ons protocol, geen aanwijzingen op eventuele 'handenarbeid'. Deze formatie ligt ongeveer 80 meter van de vorige en er loopt ook hier een stevige leylijn doorheen met een breedte van ongeveer 3 meter (zie tekening). Vanaf de grote cirkel gezien, hebben de 3 cirkels een doorsnee van 1,80m, 1,70m en 1,60m. Er lijkt ook nog een klein staartje aan de laatste cirkel te liggen maar ik vermoed dat dit toch een of andere schoenmaat is.

Het energetisch onderzoek laat zien dat er ook hier een stevige waarde gemeten wordt. Bovis zit op 9800, wat even hoog is als de vorige. Daarnaast blijkt dat het percentage 'organisatie en aanpassing' zelfs wat hoger ligt, namelijk op 110%!!! Het percentage levensenergie is ook weer erg hoog en wat opvalt is weer de lage belastende energie. Temeer omdat gevoelsmatig de energie toch erg zwaar en complex aanvoelt, misschien ook wel wat scherp maar vooral confronterend. Het zit vooral op de onderbuik, hart en linker helft van hoofd. De bodemuitstralingen, 5 binnen handbereik, voelen zeer intens en zijn erg aanwezig. Niet vervelend maar vooral indringend. Kortom, weer een nieuwe energie die ook zijn (helende) werk weer doet voor de omgeving, wat ook de gemeten waardes aangeven.

De stromingsrichtingen in deze cirkel zijn weliswaar anders dan de voorlaatste maar doen volgens mij nog meer. ( het voelt als: Doe meer met minder)

Blijkbaar heeft ons vermoeden, dat de vorige nog niet af was, een bevestiging gekregen. Een bevestiging die we vooraf nooit hadden kunnen verzinnen.

Bij het verlaten van de cirkel tref ik, de doorgaans Brabantse nuchterheid zelve, Sjaak Damen aan. (Sjaak heeft al meerdere graancirkels bezocht, maar heeft hier altijd een logische verklaring voor gegeven, die neigt naar verstandelijke wetenschap, waar overigens niets mis mee is!). Hij verteld me dat ie hier sterk naar toe getrokken werdt met het gevoel dat er misschien iets bij gekomen was. Na mijn verhaal verteld te hebben, en na samen de nieuwe cirkels bezocht te hebben, viel zijn mond open van verbazing en zag ik in zijn nuchtere verstand een energetische verbreding komen. Immers, de enige die op de hoogte waren van deze formatie waren Robbert en zijn kennis en ondergetekende... Aardig ontdaan en duidelijk onder invloed van 'graancirkel-energie' vervolgt Sjaak zijn weg...

Al met al is Nederland weer een graancirkel rijker... en niet zo maar een....Update 03-07-2007:
Verslag van Sjaak Damen

Update : nieuwe graancirkel te Bosschenhoofd 26-6-2007 Verslag door Sjaak Damen Als u mijn vorige verhaal hebt gelezen dan is het u waarschijnlijk opgevallen dat ik zo maar raar ben geëindigd.

Misschien wel het laatste stukje waar ik even wegdroomde is u opgevallen. Wel het krijgt toch nog een wonderlijk vervolg. Dinsdag middag rond ( 16.00 uur ) ben ik weer naar de graancirkel gereden (een ingeving ?) om te zien of er toch niet iets bijgekomen zou zijn. Toch een ritje van een kleine 25 minuutjes vanaf mijn woonplaats met het volgende resultaat tot verwondering.

Aangekomen zag ik al een grootte witte bus staan en ik was benieuwd wie dat kon zijn. In de verte zag ik in het tarweveld een persoon die later Peter van Laerhoven bleek te zijn. Deze man vertelde me dat er weer een aantal cirkels waren bijgekomen deze morgen en gisterenavond. En dat het nog niet bekend was gemaakt en hij vond het ook wel verwonderlijk dat ik zomaar op mijn gevoel af hier naartoe ben gereden. Samen bezochten we toen de nieuwe graancirkel formatie wat wel een apart en goed gevoel gaf, zoiets samen te mogen doen. Wat lag daar voor ons Jawel een grootte graancirkel met een drietal kleinere cirkels.. Was dat wat ik gezien had toen ik de vorige keer in de auto stapte en even wegdroomde ????????? Ik vertelde het Peter en ik zij dat ik het verslag van de vorige graancirkel (Bosschenhoofd ) al had opgestuurd naar o.a DCCA en dat hij het kon controleren van wat ik nu vertelde. Hij keek daar wel van op, was dat wat ze me van hierboven wilde vertellen dat er nog een graan cirkelformatie zou komen… Ongelooflijk…… maar het bewijs was toch maar eens geleverd, wat was ik ergens blij dat ik het verslag al had opgestuurd o.a ook naar Janet Ossebaard. Ik zag nu een grootte cirkel van ongeveer 9 meter doorsnede en een 3 tal kleinere cirkels van ongeveer 1,80,een 1,70 en een van 1,60 . Het kwam in me op dat ik zoiets al eens ergens gezien had . Het spuitspoor deed wel de grootte cirkel precies door het midden snijden, het lijkt wel op een soort insect of zoiets als je het op een papiertje bestudeert. Het graan lag weer mooi tegen de klok in mee rond net een tapijt. Ik had een ongelooflijk gevoel in me , blijmoedig en voelde me gesterkt , net of je extra energie kreeg, net wat ik op dat moment nodig had om me beter te voelen, want ik was wat griepachtig toen ik van thuis wegging. Peter vertelde me ook dat hij gebeld was door Robbert en dat die in de buurt was toen de nieuwe graan cirkelformatie was ontstaan. Geweldig toch. Al met al had ik niet veel tijd om veel veldwerk te verrichten ,want dit had ik niet verwacht. Wel lag er een grootte leylijn die we samen vonden. Ik heb nog enkele stengels onderzocht en bestudeert zonder enig resultaat. Wel heb ik nog foto’s gemaakt van de cirkels om deze later een’ s vergroot te bestuderen . Ook bij de eerste cirkel was nu ook een kleine cirkel bijgekomen ,met een diameter van ongeveer 1,50 lag deze rechts als je de grootte cirkel betrad. Als je nu de graanformatie ziet zie je 4 cirkels , die ongeveer gelijkmatig verdeeld zijn . Ik was overrompeld zo voelde ik me toen ik weer bij de auto kwam en waar Peter en ik nog even napraatte. Het was zo sterk dat ik een bepaald telefoon nummer dat ik kan dromen nu ineen’ s niet meer wist. De weg naar huis was net of ik zwevend reed en de tijd stil stond, want ik moest op een bepaalde tijdstip ergens zijn. Mijn dochter die erbij was was intussen inslaap gevallen, ik voelde me een koning en een ervaring te rijk toen ik in de spiegel haar zag zitten en het me toen pas opviel dat ze haar schoenen verkeerd om had. Was dat de droom, was deze werkelijkheid geworden. Als dat zo mag zijn dan dank ik hun voor de informatie die ze me de vorige keer gaven …..er bestaat meer tussen hemel en aarde dan we weten.

De een kijkt in het leven door een raam en de ander slaapt en ziet de dagelijkse dingen niet.

Geboren worden en sterven, een fenomeen waar we allemaal eens voor komen te staan.

Is de graancirkel echt of niet , alleen die genen die zich in het leven verdiepen weten het antwoord , en begrijpen dat het leven meer inhoudt .

Welke levensvorm er ook achtersteekt het is en blijft fantastisch en iedere keer weer een uniek fenomeen.