01- Hoeven, Noord Brabant, 14-03-2007

De eerste Europese graancirkel is een feit. Robbert van den Broeke - wie anders - ontdekte drie cirkels in gras. Het betreft een grote cirkel en twee kleinere cirkels, een patroon dat de afgelopen jaren meerdere malen de Hoevense velden gesierd heeft. DCCA onderzoeker Peter Vanlearhoven is vandaag op pad geweest voor onderzoek. Zijn rapport en foto's staan hieronder.

Robert Boerman


Verslag van Peter Vanlearhoven

Hedenmorgen toog ik naar Hoeven alwaar volgens omroep Brabant, op aanwijzen van Robert van de Broeke, een grascirkel zou liggen. Inderdaad, de grascirkel is gevonden aan de Papenweg. Wellicht afgelopen weekend ontstaan, ikzelf denk aan zondag 11-03-07. Het leek me dat ik op deze plek al eerder een gewascirkel heb 'gespot' ergens in voorgaande jaren. Het betreft hier 1 grote en 2 kleinere cirkels, liggend in gras (30cm/40cm hoog). De grote cirkel heeft een diameter van 9 meter en de 2 kleinere cirkels 1,50 meter. De 2 kleinere cirkels liggen aan de westkant van de grote cirkel. Bij alle 3 de cirkels is het gras linksom gebogen, dus tegen de klok in.

We kunnen hier spreken over een 'echte' formatie, daar ie niet door mensenhanden is gemaakt. De energie is ook duidelijk voelbaar. Het kwam bij mij over als een messcherpe frequentie die m'n gronding trachtte te ondermijnen en welke duidelijk in wilde haken op m'n hartchakra (Het voelde namelijk ook als een haak). Bij deze wil ik dan ook de mensen aanraden, mochten ze op het spannende idee komen om deze cirkel te bezoeken, om zich eerst goed af te schermen alvorens het veld te betreden. Overigens heb ik de eigenaar van het veld niet gesproken en dient men vooraf natuurlijk altijd eerst toestemming te hebben van de beheerder. Terugkomende op mijn gevoelsmatige ervaring lijkt het mij ook duidelijk dat deze cirkel niet voor mensen is bedoeld.

Verder heb ik me natuurlijk ook verdiept in de technische kant; volgens bijgaande tekening is te zien dat er een leylijn loopt van noord-oost naar zuid-west (richting basiliek van Oudenbosch) met een breedte van +/- 60 cm. Deze lijn raakt de grote cirkel op de plaats waar de noordelijkste kleine cirkel het dichtst bij ligt. Deze kleinere cirkel ligt ongeveer 40cm van de grotere, terwijl de andere (meer zuidelijke) kleine cirkel strak tegen de grote aan ligt.

Verder heb ik nog de volgende waardes gemeten: Bovis 9500, Poa 95% en een Orgon van 52%. Op zich zijn dit zeer opmerkelijke waardes waar ik mijn eigen conclusies uit kan trekken maar tevens denk ik dat dit weinig toevoegt aan de relevante inhoud van dit verslag. Duidelijk waarneembaar (en meetbaar) zijn stresswaardes, die wellicht te maken hebben met de energetische complexiteit en de scherpe intensiteit van deze formatie. Desalniettemin kan er geconcludeerd worden dat deze waardes niet normaal zijn, temeer omdat buiten de cirkels meer aardse waardes zijn gerapporteerd. De bodemuitstraling was ook zeer complex te noemen (7 lagen). In de grote cirkel zelf waren ook 7 ringen voelbaar, verdeeld over de doorsnee van de cirkel. Voornoemde ringen kunnen min of meer in dezelfde catagorie geplaatst worden als leylijnen. Aangezien dat mijn haren neigden naar boven te komen heb ik hierbij de meting afgerond en ben ik er verder niet te lang mee bezig geweest. Al met al een vroeg en waardig begin voor graancirkelend Europa... • Gewas: gras
 • Diameter cirkel 1: 9.00 meter
 • Diameter cirkel 2: 1.50 meter
 • Diameter cirkel 3: 1.50 meter
 • Bovis 9500
 • Poa 95%
 • Orgon 52 %.
 • Rode lijn is een leylijn
 • Onderzoeker: Peter Vanlaerhoven
 • Datum onderzoek: 15-03-2007
 • Video