01- Schiphol, Noord Holland, 16-05-2008

LET OP: HET IS NIET TOEGESTAAN HET VELD TE BETREDEN!UPDATE: 22-05-2008

Hallo mensen,

Terugkomende op de cirkels in Nieuw Vennep, aan de Venneperweg 150, lijkt het er toch op dat we beet genomen zijn. Onderstaande mail kreeg ik van de boerin:


Lieve mensen,

Helaas moet ik u mededelen dat de graancirkels niet echt zijn. Ik hoop dat u niet boos bent, maar wij hebben ze echt zelf gemaakt, in opdracht van een reclamebureau voor Philips , voor reclame voor een nieuw scheerpapparaat. Achter op de Metro en de Spits is vandaag een site gepubliceerd waaruit dit blijkt: www.feeldifferent.com. Ik voelde me erg bezwaard zo te moeten liegen. Uw werk is intrigerend, maar in dit geval moet ik u teleurstellen.

Met vriendelijke groet,

Marianne KoeckhovenTijdens mijn bezoek had ik haar meerdere keren gevraagd of het land toch niet bewerkt was, gefreesd was. Zij gaf hier een wel heel erg overtuigende NEE op. Ook de knecht heb ik er op aan gesproken en die snapte er ook niets van. Achteraf begin ik het allemaal wel te snappen. Het land was inderdaad gefreesd, nadat het gewas was platgebrand. De hoge bovis waarde kan inderdaad gerelateerd worden met de bedoeling van de makers, er werden namelijk hoge verwachtingen gesteld van de reclamestunt, met als doelstelling zoveel mogelijk ruchtbaarheid. Als je door misleiding meegaat in het verhaal dat er ook nog eens van alle kanten beweerd wordt dat het een echte graancirkel is, dan kan inderdaad zo'n hoge boviswaarde gemeten worden in een 'systeem'. Dit 'systeem' noemen we dan de reclamestunt waar veel aandacht is ingestoken door het reclame bureau. De hoge mate van levensenergie is dan waarschijnlijk te herleiden aan de aandacht die het inmiddels had gehad via t.v., radio, internet (you tube), enz, enz... want zoals we allemaal wel weten, energie volgt aandacht. Enfin, van de ene kant ben ik blij dat dit gebeurd is want dit heeft me weer helemaal scherp gezet. Ook heb ik hier weer van geleerd om me zelf niet zomaar uit m'n neutraliteit te laten halen vanwege beweringen en leugens van anderen.

Peter Vanlaerhoven


Verslag van Peter Vanlaerhoven

Na meldingen uit het land van een graancirkel bij Schiphol toog ik hedenmorgen 20-05-08 naar Nieuw Vennep om polshoogte te nemen. Bij de desbetreffende landbouwer aangekomen trof ik de vrouw des huizes. Zij vertelde me dat de cirkels zomaar op ťťn nacht ontstaan zijn, waarschijnlijk van 12 op 13 mei, en dat het onmogelijk iemand gedaan kan hebben zonder bij hun de poort te passeren. Echt blij zijn ze niet met dit gebeuren, mede omdat de tarweprijs al niet geweldig is en dit beslaat toch al gauw een kleine hectare minder opbrengst. Ze geven dan ook aan dat er verder geen kijkers gewenst zijn op het perceel. Ik kreeg toestemming om de cirkels aan een onderzoek te onderwerpen. Het eerste gevoel geeft inderdaad aan dat er verhoogde energiewaardes aanwezig zijn. Als ik ter plekke kom zijn het 3 puntgave cirkels van ieder 50 meter in doorsnee en 10 tot 12 meter ieder van elkaar. Dus een totale doorsnee van deze formatie van 110 meter. Aan het gewas, of liever gezegd wat er nog van over is, is duidelijk te zien dat er heftige energieŽn bezig zijn geweest om dit teweeg te brengen. Het lijkt op water waar een grote steen in is geworpen en waar de golven de planten uit de grond hebben geslingerd. Het gewas, tarwe, ligt merendeel met de wortels boven de grond en hier en daar zijn de toppen van de tarwe weer bedekt met grond. Dus een omgekeerde wereld, lijkt het zo. Zelfs de grond is, onder invloed van wat er gebeurd is, verkorreld en toont ringen zoals in water. Een gedeelte van het gewas is duidelijk verschroeid en zelfs zijn er stengels te vinden die verkoold zijn. Het tarwe vertoont hier en daar ook verlengde en gebogen knopen.

Ik heb al veel graancirkels onderzocht, maar dit heb ik nog nooit gezien, maar goed... voor alles een eerste keer. Na de fysische waarnemingen ook nog maar gekeken naar de energetische toestand alhier. Bij het 'meten' van de energetische parameters zoals ik ze ken, kan ik constateren dat er een hoge mate van energie is, wat ook duidelijk merkbaar is. Vooral de mate van orgon (levensenergie/chi) is, vergeleken met eerdere formaties, extreem hoog. Het voelt ook als een andere kwaliteit, hectisch... Een bovis van 9800 op de schaal van 0 tot 10.000 geeft daarbij ook al wat aan. Daarnaast zijn er ook wat belaste energieŽn gemeten die duidelijk in elkaar verweven waren (Waarschijnlijk de complexiteit van alles). Buiten de formatie mat ik waardes die wijzen op een doorsnee landbouwbedrijf dus binnen en buiten de cirkels was duidelijk verschil te meten. De bodemuitstralingen waren duidelijk veelvuldig aanwezig, ik heb er om de 30 cm. waargenomen en kwam tot de 8ste, wellicht nog meer. Ook in deze lagen extreme stromingen die min of meer vergelijkbaar zijn met andere graancirkels. Daarnaast zijn er 3 leylijnen geconstateerd, elke lijn snijdt 2 cirkels, zodat er een driehoekig patroon ontstaat in de aanwezige leylijnen (zie tekening).

Zelden zo'n indrukwekkend schouwspel gezien, met gewas wat op z'n kop de grond in staat en waar zelfs de grondstructuur veranderd is. Wat een energetische uitspatting moet dat geweest zijn... Mevrouw geeft nog eens aan dat betreden niet toegestaan is. Bij deze dank ik de eigenaresse voor de medewerking.
  • Gewas: tarwe
  • Diameter cirkel 1: 50 meter
  • Diameter cirkel 2: 50 meter
  • Diameter cirkel 3: 50 meter
  • Bovis 9800 (schaal: 0-10.000)
  • Rode lijnen zijn leylijnen
  • Onderzoeker: Peter Vanlaerhoven
  • Website: www.ecohealing.nl
  • Datum onderzoek: 20-05-2008