GRAANCIRKELS EN GETALLEN

Begin juli 1999 kwam ik per 'toeval' terecht op de website van 'The Code Gang', of Carl Munck & Ancient Gematrian Numbers (zie 'links'). Het gaat over getallen die duizenden jaren geleden gebruikt zijn door een hoogstaande beschaving, waarschijnlijk die van Atlantis. Deze 'Gematrische Getallen' hebben ŤŤn ding gemeen; ze zijn allemaal deelbaar door negen, en numerologisch te vereenvoudigen tot negen, bijvoorbeeld; 1296 = 1 + 2 + 9 + 6 = 18 = 9.

Ik dacht nog; 'Getallen, dat kan nog interessant worden', en ik bladerde gauw verder in het artikel. Tot mijn grote verbazing kwam ik al gauw tot de ontdekking dat deze Gematrische Getallen exact dŤ getallen waren waar ik al maanden naar op zoek was in verband met mijn onderzoek naar de decodering van graancirkels. Tijdens mijn onderzoek ben ik achter gekomen dat er diverse groepen 'graancirkelmakers' aan het werk zijn. Een van die 'groepen' zijn de Anunnaki (zie artikel over Goden), omdat er een frappante overeenkomst is tussen alle graancirkels die naar mijn idee van 'hun hand' zijn verschenen.

Deze al duizenden jaren oude Gematrische Getallen zijn naar mijn idee afkomstig van de Anunnaki die 'goden' waren in de ogen van de toen levende primitieve mensheid. Deze goden hebben in de verre oudheid een 'grid' voor de Aarde opgesteld, waar men de nulmeridiaan niet over Greenwich liet gaan, maar over de Grote Piramide van Gizeh. De leden van 'The Code Gang' die zich bezig houden met de herberekening van oude en heilige monumenten en plaatsen, zijn tot de ontdekking gekomen dat als men vanuit de nulmeridiaan te Gizeh de Aarde opnieuw indeelt in lengte- en breedtegraden, er een totaal nieuw 'grid' te voorschijn komt. Stonehenge ligt dan niet meer 51 graden, 10 minuten noorderbreedte en 1 graad, 49 minuten westerlengte, maar is volgens de 'Code Gang' simpelweg aan te duiden als 21600 Noord.

De oude volkeren zoals de SumeriŽrs, BabyloniŽrs en Egyptenaren kenden ook deze Gematrische getallen. Niet zozeer als Gematrisch Getal, maar om volumem, lengtematen of gewichten te meten. De BabyloniŽrs hadden een maateenheid om volume te meten die zij de 'Maneh' noemden. Voor de BabyloniŽrs was dit 21600 'Um', maar omgerekend naar de Engelse maateenheid is dit 7776 kubieke inch. En 7776 is weer te herleiden tot ... negen. Zo zijn er tal van voorbeelden te vinden op de website van de 'Code Gang'. Hieronder volgen enkele voorbeelden van Gematrische Getallen;

Let wel, al deze getallen zijn te herleiden tot negen. Het 'rare' aan deze getallen is ook dat alle Gematrische Getallen getallen uit de eerste twee kolommen een Tangens berekening hebben van 0,7265425280054, en de andere twee kolommen een Tangens van 3,077683537175. Voor elke Tangens kan een + of een - staan, maar dat doet er verder niet toe. Maar wat er wel toe doet is wie kon er duizenden jaren geleden berekenen dat als je de twee Tangens berekeningen, 3,077683537 en 0.726542528, met elkaar vermenigvuldigdt, als uitkomst 2,236067977 geeft. Dit getal is weer de vierkantswortel van vijf is, welke zelf een Tangens berekening is, namelijk de Tangens van 186234,09485. Dit laatste getal is de exacte snelheid van het licht (in lucht) in mijl per seconde! De snelheid van licht in een vacuŁm, is 186282,5894 mijlen per seconde. De Tangens van 186234,09485=2,236067197552-2,236067977= 0,00000077 99473440429. Een naar mijn idee te verwaarlozen verschil van slechts 7.799.473.440.429 miljardste mijl !

Maar waarom verschijnen er dan Gematrische Getallen in de diverse graancirkels? En met welk nut? Ik ben al verschillende van deze getallen in de diverse graancirkel-
formaties tegengekomen. Maar als je weet wŗt deze getallen betekenen, en je kunt ze omzetten volgens een speciaal 'decodeersysteem' dat ik heb ontworpen, dan is de verborgen boodschap in de betreffende formatie te lezen. Momenteel ben ik bezig met het schrijven van het laatste gedeelte van een boek dat gaat over de decodering van graancirkels, en de 'boodschappen' die daar in verborgen zijn. Een van die 'boodschappen is dat de complete geschiedenis van de mensheid staat beschreven in enkele graancirkels! Een geschiedenis die de overgang van de Homo Erectus naar de moderne mens, de Homo SapiŽns verklaart. Voor de hedendaagse wetenschap is dit nog steeds een raadsel. Het boek is inmiddels in het Engels verkrijgbaar (zie; NIEUW).

Zoals gezegd zijn de Gematrische Getallen allemaal deelbaar door negen, en te vereenvoudigen tot negen. Als je dagelijks met graancirkels en getallen bezig bent, dan is natuurlijk elk artikel dat over deze onderwerpen gaat interessant. Zo ook een artikel dat in januari 1999 in Bres verscheen. De schrijver van het artikel 'Geheimzinnige Getallen', vertelt over het 'toeval' dat de Maan in 27,32 dagen om de Aarde draait. In diezelfde tijd draait de Maan ook om haar eigen as, zodat we altijd dezelfde kant van de Maan te zien krijgen. Het absolute nulpunt is 273,2 graden. Alweer hetzelfde getal, hetzij dat de komma op een andere plaats staat. Zo heeft de schrijver een tal van 'geheimzinnige zaken' ontdekt. Maar het interessantste gedeelte is volgens mij wel het volgende.

De oude SumeriŽrs kenden de precessie en inclinatie van de aardas. Over het hoe en van wie ze dat wisten zullen we het nu niet hebben, maar ze bezaten 'gewoon' deze kennis. De Aarde staat niet rechtop, maar staat ten opzichte van de zon een beetje scheef. Deze scheve stand noemt men inclinatie, en bedraagt 23,5 graden. (zie afbeelding)

De denkbeeldige cirkel (zie; cirkel van precessie op afbeelding) die de schuine aardas aan de hemel beschrijft, duurt 25.920 jaar. Na die tijd 'wijst' de as weer dezelfde plek aan de hemel aan die hij 25.920 jaar geleden ook deed.

De schrijver van het artikel 'Geheimzinnige Getallen', vertelt dat ons lichaam dezelfde getallen herbergt. Ons hart staat ten opzichte van onze lichaam enigszins scheef. De scheve stand van het hart bedraagt gemiddeld net zoals bij de denkbeeldige cirkel van precessie ... 23,5 graden. Toeval? Ik denk het niet. Het artikel vervolgt met het feit dat de mens gemiddeld 72 hartslagen per minuut heeft. Juist, 72 is te herleiden tot 9, en 72 is een Gematrisch Getal. De ademhaling van een persoon is gemiddeld 18 maal per minuut (18=9). Als je de gemiddelde ademhaling van 18 keer per minuut vermenigvuldigt met 60 minuten maal 24 uur, dan haal je per etmaal 25.920 keer adem. Was dat getal van 25.920 niet hetzelfde getal als de precessiecyclus van de Aarde? Toeval? Ik denk van niet.

Een ander interessant gegeven is dat een televisiescherm is opgebouwd uit lijnen en puntjes. Het aantal lijnen bedraagt 576, en per lijn zitten er 720 puntjes. 576x720=414.720, en alweer allemaal Gematrische Getallen. Al deze getallen zijn ook weer te herleiden tot negen. Is hier sprake van toeval, of is dit een logisch gevolg van een kosmische wet, die volgens getallen te werk gaat? Ik weet het niet, maar de uitspraak 'zo boven, zo beneden' klopt als een bus.

Maar zoals altijd, zal de tijd het ons leren.

© Robert J. Boerman 1999.