43- Hoeven, Noord Brabant, oktober

Update 07-03-2004:

Wederom ontving de Stichting PTAH een aantal foto's van een grascirkel welke rond oktober 1996 nabij het Brabantse Hoeven was ontstaan.

Copyright PTAH

Copyright PTAH

Copyright PTAH