6- Assen (Hoax), Drenthe, 31-07-2010

Het is verboden de formatie te betredenOp zaterdagavond 31 juli kregen wij via de site van de DCCA een melding binnen van een graancirkel die zou liggen in de buurt van Assen. Zondagavond ging ik dus op zoek naar deze formatie. Eenmaal op de aangewezen plek aangekomen zag ik inderdaad een behoorlijke formatie in het veld liggen. Een grote cirkel van 52 meter in diameter platgelegd graan met daarin een rechtopstaande cirkel van 15,5 meter in diameter en een halve cirkel met een radius van 12,5 meter. Via de spuitsporen ging ik even in de cirkel polshoogte nemen en ik schoot maar direct wat foto’s. De formatie lag er op het eerste gezicht heel rommelig bij en gaf mij direct het gevoel dat we hier met een door mensenhanden (lees: voeten :-) gemaakte graanformatie te maken hadden. Er was ook geen verhoogde energie waarneembaar. De formatie lag er duidelijk ook al heel wat langer lag, daar het gewas al weer behoorlijk richting de zon aan het groeien was. Eenmaal aan de andere kant van de formatie wilde ik ook daar nog wat foto’s van de formatie gaan nemen… ik liep nog een meter of vijf verder door het nog rechtopstaande gewas in de spuitsporen toen ik plots verder op in het graan iets zag bewegen. Ik pakte direct mijn camera erbij om eens in te zoomen om te zien wat het was. Het bleek een reebok te zijn die precies achter een soort schaduw in het graan liep wat een tweede cirkel bleek te zijn die op 37,5 meter achter de eerste grote cirkel lag. Op de foto’s van deze kleinere cirkel is ook goed te zien dat deze zelfs voor ongeveer 70% weer overeind stond en het gewas had zich dus ook weer voor een groot deel hersteld richting de zon.

Ondertussen was ook de landeigenaar gearriveerd en uit het gesprek met hem bleek inderdaad dat de formatie er al heel wat langer lag en er het vermoeden was van mensenwerk. Verder bleek uit het gesprek met de agrariër dat de pH waarde, ofwel de zuurgraad van de grond van het veld een waarde had van 4.5 wat behoorlijk laag is. Het vermoeden is dat ‘echte’ graancirkels voornamelijk vallen op kalkrijke gronden. In de omgeving Zevenbergen, Standdaardbuiten, Hoeven en bijvoorbeeld in de regio Wiltshire in Engeland, waar relatief meer ‘echte’ cirkels vallen, zien we duidelijk een verschil in pH waarden die in deze gebieden wel kunnen oplopen tot 6 en 7.5. (waarschijnlijk is er een overeenkomst met kalkhoudende grond en verhoogde elektromagnetische frequenties welke ‘echte’ formaties veroorzaken)

Na het gesprek met de agrariër ging ik snel nog even bij de achterste cirkel kijken voordat de dreigende wolken boven het veld ook daadwerkelijk hun water gingen loslaten. De kleine cirkel was overigens bij de landeigenaar nog niet bekend. De kleine cirkel was dus op eerste gezicht bereikbaar door een onaangetast spuitspoor (wat logisch is als de formatie er al zeker 6 weken ligt). Eenmaal in de cirkel aangekomen waren er 2 plekken ( van elk een halve m2 ongeveer) in het herstelde graan die duidelijk verschilde van het alweer rechtopstaande graan daarnaast. Onderzoek op de plek zelf gaf aan dat het graan hier echt was afgeknapt.

In deze kleine cirkel trof ik overigens enkele verlengde, geknapte en verbogen knopen aan (zie foto’s) en juist om deze reden had ik besloten (het was ondertussen erg hard gaan regenen) om mijn collega onderzoekers te vragen om eens mee te kijken in deze formatie om het een en ander ook daadwerkelijk uit te sluiten. Zo zijn we dinsdagavond 2 augustus teruggegaan naar de formatie in gezelschap van enkele leden van het Graanportaal Nederland (voormalig DCCCS) en de DCCA. Nu was het droog en zo konden we dan ook wat gerichter onderzoek gaan doen. Het onderzoek werd grondig gedaan en we troffen zoals eerder meerdere anomalieën aan in de formatie, zowel in het graan als in het onkruid binnen de formatie. Alle anomalieën in deze formatie bleken we duidelijk te kunnen verwijten aan de normale biologische en natuurlijke drang van het gewas om te overleven en zich vanuit liggende positie weer richting de zon te bewegen.

De anomalieën in deze meer dan zes weken oude formatie (wel vreemd dat deze nooit eerder is gemeld?) kunnen dan ook niet worden meegenomen als ‘bewijs’ zoals we die ook wel in ‘echte’ graancirkels tegenkomen. Het buigen, barsten of verlengen van de knopen is namelijk ook een verschijnsel wat kan optreden in gewas wat al een aantal dagen tot een week vlak ligt zoals bijvoorbeeld in windschade en spuitsporen. In het veld heeft Peter deze gebarste knopen overigens ook gewoon aangetroffen in de windschade net naast de formatie.

In ‘echte’ formaties zijn deze anomalieën overigens wel vaak direct waar te nemen na het vallen van de formatie wat duidt op een andere oorzaak (een verhoogde frequentie d.m.v. een bron van elektromagnetisme).

Verder was er zoals eerder vermeld niets te merken van een verhoogde energie, behalve soms een niet prettig beklemend gevoel op de borst bij sommige waaronder ondergetekende (vooral in de kleine cirkel achter). Dit kan volgens mij weer worden verweten aan de flink lage Boviswaarde (gemeten tussen de 4000-5500 op schaal van 0-10.000) in de formatie t.o.v. van het veld er om heen die we hadden gemeten. Bij een ‘echte’ formatie is deze juist beduidend hoger (gemiddeld meer dan 9000) in de formatie dan in de rest van het veld. Bij het terugmeten in de tijd op Boviswaarde was er zelfs een nog veel lagere Boviswaarde gemeten wat wellicht duidt op een slechte intentie? De herstellende Boviswaarde is natuurlijk te linken aan het gewas binnen de formatie wat zich weer op natuurlijke manier aan het herstellen was en omhoog aan het vechten was om te kunnen overleven.

Verder lagen de middelpunten van alle getrokken cirkels in deze formatie duidelijk in een van de spuitsporen. Dit is niet altijd een teken van mensenwerk maar in deze formatie die al alle schijn al tegen zit had nemen we ook dit aan als onderdeel van een hoax.

Helaas dus financiële schade voor de agrariër door vandalisme! Hij wenst dan ook absoluut geen bezoek aan de formatie en melde ons zelfs de politie in te schakelen zodra hij mensen in de formatie of in zijn veld zou zien!! Respecteer dit dus…

Namens de DCCA en Graanportaal Nederland bedanken wij de agrariër wel voor de gelegenheid dat we het onderzoek mochten verrichten op zijn veld.

Richard van Rijswijk