DE 4e DIMENSIE

Wij mensen leven in drie dimensies zonder ons te bekommeren of er andere dimensies zijn. We vinden het heel gewoon om ons naar links, rechts, boven, onder, voor en achter te verplaatsen. Maar hoe zit dat met andere dimensies? En zijn er wel andere dimensies, of zijn wij uit de derde dimensie de enigste dimensie? En als er al andere dimensies zijn, waar bevinden die zich dan? Allemaal vragen die je jezelf kunt stellen zonder dat er een bevredigend antwoord zich aandient.

Ik weet niet beter, of ik heb van jongs af aan altijd gezegd dat de 4e dimensie 'onzichtbaarheid' is. Hoe ik dat wist weet ik nog steeds niet, en er is ook niets om deze uitspraak te toetsen. In de loop van de jaren ben ik dit idee niet vergeten, en ben meer en meer tot de conclusie gekomen dat het idee van een onzichtbare 4e dimensie wel klopt. De meeste meningen zijn dat de 4e dimensie tijd is. Ook dat klopt, want als je in de 4e dimensie verkeert, dan bestaat tijd niet meer. Een verleden of toekomst is er niet, alles is dan NU.

Hier in de 3e dimensie bestaat de tijd nog wel, en hebben we zodoende een verleden, heden en toekomst. Maar hoe zit dat dan met onzichtbaarheid in de 4e dimensie? Naar mijn idee bestaat de 4e dimensie overal om ons heen. Voor onze aardse ogen is de vierde dimensie onzichtbaar. De verschillende dimensies staan haaks op elkaar. Elke dimensie staat met een hoek van 90 graden op de voorgaande (zie afbeeldingen).

Zo kan het volgens mij gebeuren dat er mensen zijn die vanuit hun ooghoeken dingen waarnemen die men gewoonlijk als ‘water- of lucht achtige silhouetten of wezens’ beschrijft. Deze verdwijnen zo gauw je er naar kijkt. Als je recht vooruit kijkt, dan verschijnen deze ‘silhouetten of wezens’ in de ooghoeken, dat wil zeggen in een hoek van 90 graden ten opzichte van je kijkrichting. Als men zoiets waarneemt dan is de moeilijkheid om niet in de betreffende richting te gaan kijken. Probeer niet te kijken, en ‘kijk’ dan wat er gebeurt.

Als de verschillende dimensies steeds met een hoek van 90 graden op elkaar staan, waar bevinden zich dan de volgende dimensies? Staan die allemaal haaks op elkaar?

Na veel informatie te hebben verzameld betreffende de verschillende dimensies, ben ik aan het tekenen gegaan. Ik ben begonnen met de 1e dimensie;

Daarna heb ik de 2e er haaks op getekend

De 3e komt weer haaks op de voorgaande twee te staan, en zodoende krijgen we het volgende plaatje;

De 4e dimensie moet zich ook haaks op de voorgaande dimensies bevinden. Maar waar is dat? Na enig denkwerk heb ik de volgende tekening gemaakt die de 4e dimensie uitbeeld;

De stip in het midden is de plaats waar wij ons altijd bevinden. Van daaruit kun je alle richtingen op. Links, boven, achter, noem maar op, we kunnen erheen. Alleen niet naar de vierde. Tenminste, dat denken wij. Naar aanleiding van mijn tekening zou je kunnen zeggen dat wij ons al in de vierde dimensie bevinden, omdat de 4e dimensie zich om ons heen bevindt. We kunnen het alleen met onze aardse ogen niet zien. Dit ‘zien’ van de vierde dimensie is weggelegd voor paragnosten, die de geesten van overledenen kunnen zien die zich in de eerste drie boventonen van de 4e dimensie bevinden. Elke dimensie bestaat uit 12 tonen. Als we ‘s nachts dromen, of overdag lopen te mijmeren en er met onze gedachten niet bij zijn, maken we deel uit van de onderste drie tonen van de 4e dimensie. Door middel van onder andere meditatie of drugs kunnen we deze onzichtbare wereld opzoeken. Een wereld waar we door middel van onze gedachten kunnen reizen.

Ooit zullen we allemaal in de 4e dimensie terecht komen, maar of dat zal zijn als we zijn overleden, of dat er ons in de nabije toekomst een dimensie verandering staat te wachten, dat zal de ‘tijd’ ons leren.

© Robert J. Boerman 1999