Korrelonderzoek wordt 'in de gaten gehouden…' (door UFO's?)

Op 27-07-09 zijn we andermaal op pad geweest om graan te oogsten voor het korrelonderzoek van Sjaak. Naast Sjaak en ik waren daar ook Desiree, Robin en Robbert bij die allen getuige waren van nog meer bezoek dan wijzelf. Tijdens het oogsten van de monsters voor het lab werden bijgevoegde foto’s genomen door Robbert met mijn camera. Blijkbaar zijn er zaken die steeds concreter vertoond worden. Ik kan u verzekeren dat in een graancirkelveld weinig attributen zijn die enige manipulatie aan een foto teweeg kunnen brengen, behalve dan onverklaarbare, vliegende objecten die, zoals u kunt zien, ook nog tijdens een vlucht kunnen veranderen. Alles staat nog steeds op m’n camera en ik kan er nog steeds niet over uit.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Peter Vanlaerhoven