Het is stil op de DCCA site...

Sinds 2000 onderzoeken medewerkers van het Dutch Crop Circle Archive (DCCA) alle in Nederland gemelde graancirkels. Door de jaren heen zijn er verschillende medewerkers geweest die zich met hart en ziel hebben geworpen op het in kaart brengen en onderzoeken van de gemelde cirkels. Duizenden foto’s zijn er genomen en evenzoveel kilometers zijn er gereden om het tot op heden mysterieuze fenomeen graancirkels proberen te ontrafelen.

Het DCCA heeft ten alle tijde het onderzoeken en in kaart brengen van de Nederlandse graancirkels voorop gesteld. Daarnaast zijn er natuurlijk diverse onderzoeken geweest zoals de bekende kiemproeven en zijn er bijvoorbeeld (met toestemming van een boer) enkele jaren graancirkels gemaakt om te zien wat er nodig is om het graan in een bepaalde tijd van het jaar plat te leggen of hoe snel het graan weer rechtop staat. Puur om te zien hoe een hoaxer een graancirkel zou kunnen maken of welke technieken er het beste voor zijn. Of wat te denken van het graankorrelonderzoek van Sjaak Damen die daar opzienbarende resultaten mee wist/weet te boeken. Veel is er gedaan afgelopen 11 jaar, maar veel onderzoek is er helaas blijven liggen. Vanwege het gebrek aan mankracht, voldoende financiële middelen en meldingen. We hadden graag meer onderzoek willen doen, echter tot op heden hebben de verschillende onderzoekers alles uit eigen zak betaald. Daarnaast is het duidelijk geworden dat de club van graancirkelonderzoekers in de loop der jaren uiteen gevallen is tot op zichzelf staande onderzoekers met hun eigen onderzoek. Er is geen eenheid tussen de Nederlandse graancirkelonderzoekers en er komen geen meldingen binnen wat de medewerkers van de DCCA heeft doen besluiten in 2011 geen onderzoek te doen.

Het is dus stil op de website van DCCA. De hoofdreden hiervan is dat Robbert van den Broeke er voor gekozen heeft om in het vervolg geen nieuwe graancirkels aan de DCCA te melden. We zijn dus weer terug bij af daar er sinds 1998 al pogingen worden ondernomen om tot een goede samenwerking met Robbert van den Broeke en overige onderzoekers te bewerkstellingen, echter tot op heden met zeer weinig resultaat. De reden destijds om tot samenwerking met Robbert van den Broeke te komen was omdat het zo maar zou kunnen zijn dat Robbert de graancirkels zelf op een of andere manier weet te materialiseren en verwonderd naar zijn eigen creatie staat te kijken. We hebben een redelijk goed beeld hoe een en ander in elkaar zou kunnen steken, echter vanwege het ontbreken van meldingen is er geen onderzoek mogelijk om onze stelling te onderbouwen.

In de tussentijd worden er emails verstuurd om toch de graancirkels onder de aandacht te brengen, echter met het bericht dat ‘de DCCA niet al teveel moeite meer doet om hun site te updaten’. Geen wonder als je geen meldingen krijgt en geen onderzoek kunt doen. Wat valt er dan te updaten? Vandaar dit artikel. Robbert van den Broeke heeft er voor gekozen om de samenwerking met de DCCA te staken vanwege het feit dat hij zelf vind dat ie te weinig aandacht krijgt van/in de media. Hiermee kiest hij er ook voor dat er geen onderzoek meer gedaan hoeft te worden in, zoals hij zegt, 'zijn' cirkels. Wij van de DCCA zijn van mening dat bepaalde formaties een universele waarde hebben (afgeleid van het feit dat er volgens onderzoek een verhoogde mate aan vrije levensenergie/chi/prana/orgon/etc. bij komt kijken) en vinden het jammer dat er steeds meer mensen de cirkels als middel gebruiken ten gunste van hun eigenwaarde (lees: ego).

Om in onze neutraliteit te blijven lijkt het ons nu verstandiger om de Nederlandse graancirkels voor dit jaar vanaf de zijlijn te volgen en verder geen inhoudelijk onderzoek te doen. Het graankorrelonderzoek van Sjaak, welke voorgaande jaren is opgestart, vergen voorlopig genoeg arbeid en we kunnen hier ons goed in bezig houden. Dat betekent ook dat hier steeds meer duidelijkheid in lijkt te komen. Maar dat betekend automatisch dat hoe meer we weten, hoe meer vragen er komen... Kortom, we zitten niet stil!

Verder willen we er niet al te veel woorden aan vuil maken, hebben we respect voor ieders keuze binnen graancirkelland en wachten wij geduldig af op wat komen gaat...

Het DCCA-Research team - 21-07-2011