In 2000 is het 'Dutch Crop Circle Archive' (DCCA) opgericht door Robert Boerman, in samenwerking met de DCCCS (Dutch Centre for Crop Circle Studies) en diverse Nederlandse graancirkelonderzoekers. De gegevens in dit archief zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld uit diverse bronnen.

Op alle teksten, afbeeldingen en foto's die in het 'Dutch Crop Circle Archive' zijn opgenomen, rust copyright () van het DCCA, tenzij anders staat vermeld. Een ieder mag voor prive doeleinden van deze gegevens gebruik maken. Mocht men gegevens van het 'Dutch Crop Circle Archive' voor publicatie nodig hebben, dan dient men voor toestemming eerst contact op te nemen met het DCCA.

Verder dank het DCCA een ieder die, in welke vorm dan ook, zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit archief.

Namens het DCCA,

Robert J. Boerman.


DCCA DATABASE


Nederlandse graancirkels
1986 - 2003